Zváračská škola

Základné kurzy zvárania a zaškolenia podľa STN 05 07 05

 

Označenie kurzu – Názov kurzu

Z – E1 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou

Z – E3 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou (nerez)

D – E1 – Zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom obalenou elektródou

Z – M1 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2

D – M1 – Zaškolenie na stehovanie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2

Z – M3 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére argónu (nerez)

Z – M7 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére argónu (hliník)

Z – T1 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa wolfrámovou elektródou v ochrannej atmosfére argónu (čierna oceľ)

Z – T3 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa wolfrámovou elektródou v ochrannej atmosfére argónu (nerez)

Z – T6 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa wolfrámovou elektródou v ochrannej atmosfére argónu (meď a jej zliatiny)

Z – T7 – Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa wolfrámovou elektródou v ochrannej atmosfére argónu (hliník)

Z – G1 – Základný kurz zvárania plameňom (súčasťou kurzu je aj rezanie kyslíkom)

D – G – Zaškolenie na manipuláciu s fľašami na technické plyny

D – G2 – Zaškolenie na delenie materiálu (rezanie kyslíkom)

 

Prípravné kurzy na úradné skúšky a periodické skúšky (po dvoch rokoch) pre úradných zváračov podľa STN EN 287 – 1

 

Označenie kurzu – Názov kurzu

111 – Zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou

131 – Zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére argónu

135 – Zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2

136 – Zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére argónu (trubičkový drôt)

141 – Zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére argónu netaviacou sa wolfrámovou elektródou

311 – Zváranie plameňom

 

Prihlásiť do kurzu sa môžete mailom alebo telefonicky!! 

Cena závisí od dĺžky trvania, typu kurzu a metódy zvárania.

Termíny kurzov: podľa dohody so záujemcom.

 

Prihláška na zváračský kurz

Vyberte si kliknutím na zváračský kurz na ktorý kurz sa chcete prihlásiť

1 + 9 =